St Hallvard 1000 år

2020/2021

I 2020 skal det ha vært 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Lier kommune markerer jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt for oss i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd. Historien om St Hallvard og begrepet «I samme båt» er i dag blitt aktuelt i en global sammenheng, og krisen vi står krever at vi står sammen for hverandre på nye måter.

Det var planlagt mange markeringsarrangementer i 2020. De fleste måtte utsettes av hensyn til korona-pandemien, så Lier kommune har valgt å bruke også 2021 som jubileumsår.

St Hallvard-markeringer 2021

Programmet vil bli oppdatert underveis, men noen stikkord nevnes – alle utsatte opplevelser fra 2020:

  • St Hallvard-dagen – markering på Huseby 15. mai
  • «Alle tiders forbilde» – utstilling på Lier Bygdetun, åpner 15. mai
  • Konsert i Frogner kirke
  • Kunstutstilling » Når lyset hefter . . .»  med Per Strand, billedkunstner, Siri Wego, billedkunstner, Einar Hennum, billedkunstner, Tårån Østbye Røed, keramiker, Håvard Steensen, tegner/illustratør, Stein Styve, fotograf
  • «Historien om Hallvard» – spektakulært teater med barn og unge og mange bidragsytere på Lier Bygdetun 5.-6. juni

I 2020 fikk vi bl.a. etablert og åpnet Rommet i Husebyhaugen og St. Hallvard-runden. Vi fikk bl.a. disse testet ut av alle 6. klassene i Lier. Skolene fikk også besøk av en forteller som formidlet historien om Hallvard. Pilegrimsleden ble også re-skiltet, og en ny alternativ led planlagt for realisering i 2021. Den årlige markeringen på Huseby 15. mai ble gjort digital.