St Hallvard 1000 år

2020/2021

I 2020 skal det ha vært 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Lier kommune markerer jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt for oss i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

St. Hallvard på Bragernes torg i Drammen Foto: Stein Styve

Historien om St Hallvard og begrepet «I samme båt» er i dag blitt aktuelt i en global sammenheng, og krisen vi står krever at vi står sammen for hverandre på nye måter.

Det var planlagt mange markeringsarrangementer i 2020. De fleste måtte utsettes av hensyn til korona-pandemien, så Lier kommune har valgt å bruke også 2021 som jubileumsår.

St Hallvard-markeringer 2021

  • St Hallvard-dagen – markering på Huseby 15. mai – dette arrangementet blir digitalt
  • «Alle tiders forbilde» – utstilling på Lier Bygdetun, åpner 13. mai
  • Kunstutstilling » Når lyset treffer . . .»  på Lier Bygdetun 28. -29. august; med Per Strand, billedkunstner, Siri Wego, billedkunstner, Einar Hennum, billedkunstner, Tårån Østbye Røed, keramiker, Håvard Steensen, tegner/illustratør, Stein Styve, fotograf
  • «Historien om Hallvard» – spektakulært teater med barn og unge og mange bidragsytere på Lier Bygdetun 5.-6. juni

Rommet i Husebyhaugen

I 2020 fikk vi bl.a. etablert og åpnet Rommet i Husebyhaugen og St. Hallvard-runden. Vi fikk bl.a. disse testet ut av alle 6. klassene i Lier. Skolene fikk også besøk av en forteller som formidlet historien om Hallvard. Pilegrimsleden ble også re-skiltet, og en ny alternativ led planlagt for realisering i 2021. Den årlige markeringen på Huseby 15. mai ble gjort digital.

Digital formidling i rommet i Husebyhaugen