St Hallvard-runden Post 6

St. Hallvard-runden Post 6

«Oslo by St. Hallvards menn» fra Klanens samlede sanger av Klanen.