St Hallvard-runden

St Hallvard-runden

Sammen med Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, har Lier kommune laget en tur-runde hvor du kan lære om St. Hallvard og reflektere over verdiene historien hans formidler.

St. Hallvard-runden er en rundløype på 5 km. Du kan gå eller sykle runden, alene eller sammen med andre. St. Hallvard-runden starter og stopper på Huseby, følger Pilegrimsleden deler av veien og er ellers merket med røde merker.

Poster langs runden

Langs runden finner du tilsammen sju informasjonstavler hvor du kan lære mer om St. Hallvard og de verdiene han sto for. På hver skilttavle finner du en QR-kode hvor du kan laste ned mer innhold. Du finner også alt innholdet under.

Kanskje vil du gjøre deg noen tanker om hva fortellingen kan bety i dag?

Informasjon

Adresse:
Huseby Gård
St Hallvardvei 34
3400 Lier