Store Gilhus gård

Hjertet i den nye Fjordbyen

Store Gilhus gård

Store Gilhus gård

Møteplass og kulturarena

Store Gilhus gård er en del av Lier kommune og hjertet i den nye Fjordbyen.

På denne siden vil du kunne finne informasjon om arrangementer og aktiviteter som knyttes til gården i perioder, samt historikk og planer for utvikling videre.

Program

HØSTEN 2023

Familiesøndag på Store Gilhus Gård

søndag 24. september kl 11-16

Kunstprogram høst 2023

16-september – 15. oktober

Høstens hovedutstilling:

The Sustainable City – Tales of Horror by the Drammen Fjord (Open Video XIV)

Kunstnere: Kjersti Vetterstad, Yamile Calderon, Anneke von der Fehr, Petter Buhagen,

Georgiana Dobre, Yafei Qi og Janne Talstad.

TRYKK HER FOR Å LESE MER

Matveien 2023

Torsdag 31. august

Lier kommune arrangerer fagdag for involverte i det sammensatte matkretsløpet torsdag 31. august 2023 på Store Gilhus gård.

TRYKK HER FOR Å LESE MER

Om Store Gilhus gård

Historie

Store Gilhus gård slik den ligger i dag, er fra 1860-årene og er et av de best bevarte eldre gårdsanleggene i nedre del av Lier med alle nødvendige innhus og driftsbygninger. Anlegget med tilhørende park er blant Liers viktigste kulturmiljøer. Navnet Gilhus kommer fra det gammelnorske ordet Gildihus, som kan oversettes som et hus for sammenkomster.

Gården har vært utgangspunkt for både gårdsdrift og en rekke industrivirksomheter på 1800-tallet og opp mot nyere tid. I senere tid har Drammen kommune eid gården og brukt den til ulike bolig- og driftsmål.

Lier kommune kjøpte i 2021 Store Gilhus gård med tilhørende arealer av Drammen kommune, og området er innlemmet i planområdet for Fjordbyen.

Planer videre

Store Gilhus gård skal bli en grønn møteplass og identitetsbygger for stedet og kan bidra med mange kvaliteter som kan gjøre området mer attraktivt allerede ved byggestart.

Gården skal huse ulike typer kulturarrangementer og kunstustillinger, være en innovativ arena for dyrking og vise frem lokalprodusert mat og en formidlingsarena for Liers landbruks- og kulturhistore, samt at fokuset er på fremtides dyrking og matproduksjon.

Fjordbyen

Industriområdet Lierstranda og Gilhusbukta i Lier skal i løpet av de neste tiårene transformeres til et attraktivt og urbant bolig- og næringsområde, som vil gjøre Liers kystlinje tilgjengelig for befolkningen, og som vil få tusenvis av beboere og arbeidsplasser i moderne by-omgivelser.

Fjordbyens visjon er «der folk, fjord og fremtid møtes» og Fjordbyen skal gjøre grønne Lier enda grønnere og blåere. Fjordbyen i Lier og Drammen planlegges i tråd med FN’s bærekraftsmål.

Les mer om Fjordbyen, planer og visjoner på deres nettsider – TRYKK HER

Besøksadresse

Store Gilhus gård
Gilhusveien 6
3400 Lier