Tidsreisen

Tidsreisen 2020 // AVLYST

Tidsreisen er et sommerferietilbud for barn og unge på Bygdetunet i Lier. Barna blir satt tilbake ca. 100 år i tid, lærer om sin lokale historie og opplever tidsriktige aktiviteter. Dette er en «levende historieformidling» hvor både barn og voksne går inn i et rollespill på Lier Bygdetun.

Tidsreisen

I sentrum av fortellingen står Heg gården, en storgård som venter fint besøk. Verktøy må pusses og repareres, slåtten må gjennomføres, mye håndverk må gjøres og ikke minst mye mat må bli forberedt og laget. «Gårdsfolk», skuespillere, er hele tiden i arbeid på området for å sette rammene for opplevelsen.

De får besøk av en budeie som demonstrer melking av en ku, hesjer på gammelmåten med hest og slåmaskin, baker i vedfyrt bakerovn, vever, besøker bikuber, får en gammeldagsskoletime og sist men ikke minst ta vare på dyrene på gården. Det blir i tillegg nok av tid til å boltre seg ute i vakre omgivelser på bygdetunet. Tidsreisen er en sommeropplevelse som barna nok sent glemmer!

Lier historielag, Lier Husflidslag, Birøkterlaget og Lier bygdetun samarbeider med Lier kommune v/kultur og fritid om dette unike tilbudet.

Tidsreisen 2020

Tidsreisen 2020 er dessverre avlyst pga korona-situasjonen.

Generell informasjon

Sted:
Lier Bygdetun / oppmøte p-plass
Paradisbakkene 29, 3400 Lier

Kostnad:
kr.1200,- pr. tidsreise
(ingen søskenmoderasjon)
Faktura blir tilsendt.

OBS!
Intoleranse og allergi – meld fra.
Alt utstyr inkludert, barna får tildelt kostymer, vær OBS på at treskoene noen ganger kan gi litt gnagsår.

Det er mulig å søke kultur og fritid om dekning av deltakeravgift på: www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/tilskuddsorninger

Informasjon

Kontaktperson:
Trine Olafsen

Telefon:
32220255

Epost:
trio@lier.kommune.no