Tranby natursti

Tranby natursti

Tranby natursti starter nær det høyeste punktet i Høgdabakkene. Stien ble etablert omkring midten av 1980-tallet og er ca 1800 m lang. Den har 24 poster som informerer om plante- og dyreliv, lokalhistorie og kulturminner og vil være av interesse for både små og store, natur- og kulturinteresserte.

Stien passerer obelisken og Gjellebekk skanse og går delvis gjennom Tranby landskapsvernområde og et stykke langs grensa til Gjellebekkmyrene naturreservat.

Ved obelisken finnes det benker hvor det er fint å sette seg ned for å spise matpakken sin.

Hovedtavla ved Høgdabakkene informerer om ferdselsregler og vernebestemmelser i landskapsvernområdet og reservatet.

Stien ble etablert i et samarbeid mellom Skogbruksetaten i Lier, Buskerud Skogselskap, Lier skogeierlag, Naturvernforbundet i Lier og Fylkesmannen i Buskerud, med støtte av daværende Lier Sparebank. Stien vedlikeholdes i dag av Naturvernforbundet i Lier.

GOD TUR!

Informasjon

Adresse:
Høgdabakkene
3408 Tranby