Turforslag i sommerhalvåret

Turmuligheter i Lier

Lier har fantastisk fine og varierte turmuligheter, alt fra lett fremkommelige grusveier som Gamle Drammensbanen og Lierbanen,  i markaområdene og andre turmuligheter i nærmiljøet er det også et omfattende stinettverk i skog og mark. Våre tre store skogsområder er Finnemarka, Kjekstadmarka og Vestmarka.

Det er også mange kulturminner i Lier, mange åpne i dagen, som er spennende turmål. Disse finner du mer info om på denne nettsiden.

Det finnes flere nettsider med turforslag for Lier. Vi anbefaler spesielt Turistforeningen sin; www.ut.no. www.godtur.no er en annen nettside med turforslag. Søk på Lier og du vil finne mange gode forslag.

Med Kartverket sin tjeneste Mitt turkart kan du skrive ut ditt eget turkart (gratis).