Ut på tur i Lier

Ut på tur i Lier

Turene går på dagtid i flotte turområder i Lier og omegn. Her kan du bli kjent på nye stier og med nye mennesker. Du får frisk luft og god mosjon. Vi tar oss tid til en god matpause og sosialt samvær. Vi satser på samkjøring i private biler til startstedet. Turdeltakerne betaler sjåføren kr 10 pr mil. Alle turene går på beina, også på vinteren. Vi tar forbehold om endringer i programmet med tanke på tidspunkt og vær/føreforhold. Turene ledes av turledere fra DNT Drammen og Omegn. Disse stiller opp frivillig og ulønnet.

Turene går på Torsdager fra kl 10. Turene varer inntil 4 timer, inkl. matpause. Lengre turer enn dette vil være merket lang eller krevende tur. Oppmøte: kl 10 på Haugestad i Lierbyen eller kl 10.15 ved startstedet.

Gradering av turene:

  • Lett tur: ca 8 km, ikke for bratte bakker, lett terreng
  • Middels tur: ca 8-12km, mer stigning og kupert
  • Krevende tur: ca 12 km eller mer. Stigning og mer krevende terreng

Følg med på Ut på tur i Lier  i kalenderen til Lier Frivilligsentral

Program for våren 2020

Deltakelse på DNTDs arrangementer/turer skjer på deltakerens eget ansvar. DNTD påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene. Deltakerne oppfordres sterkt til å sørge for egen reise-/ -ulykkesforsikring.

Deltageren forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Den enkelte turdeltaker må selv vurdere om han/hun er fysisk og psykisk skikket til å delta på turen. Han/hun må sørge for å ha det utstyret som turen krever.

Turlederen har adgang til å nekte deltakelse dersom en person ikke oppfyller overforstående krav, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNTD. Deltager må selv bære omkostninger ved hjemreise.

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNTD ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.

Informasjon

Oppmøte
Kl 10:00 hver torsdag på Haugestad i Lierbyen
eller kl 10.15 ved startstedet.