Ut på tur Lier

Ut på tur Lier

Turene går på dagtid i flotte turområder i Lier og omegn. Her kan du bli kjent på nye stier og med nye mennesker. Vi tar oss tid til en god matpause.

Vi tar forbehold om endringer i programmet med tanke på tidspunkt og vær/føreforhold. Turene ledes av turledere fra DNT Drammen og Omegn. Disse stiller opp frivillig og ulønnet. Følg oss gjerne på facebook : Ut på tur Lier

Tid:
Torsdager kl 10. Turene varer inntil 4 timer, inkl. matpause.
Lengre turer enn dette vil være merket lang eller krevende tur.

Oppmøte:
kl 10 ved startstedet. Deltakere må komme seg til startsted på egenhånd, da samkjøring ikke kan tilbys pga smittevern.

Pris: Gratis for DNT-medlemmer, kr 30 for ikke-medlemmer

Spørsmål:
Kontakt Lier Frivilligsentral ved Rise Moe tlf 45895880/32220378 eller DNT ved Tone K. Grimsrud mobil 41685997. Vi kan også sette deg i kontakt med turlederen hvis du ønsker mer informasjon om turen.

Turråd:
Regler for smittevern blir gjennomgått før turstart. Ta med sitteunderlag, vann/termos, matpakke, ekstra genser og sokkeskift. Turskoene bør tåle fuktighet. Om vinteren er det lurt
med tykk genser, stillongs og ullsokker. Bruk av brodder og staver
øker tryggheten. Vi anbefaler å ha brodder liggende i sekken.

Gradering av turene:

  • Lett tur: ca 8 km, ikke for bratte bakker, lett terreng
  • Middels tur: ca 8-12km, mer stigning og kupert
  • Krevende tur: ca 12 km eller mer. Stigning og mer krevende terreng

Program og dato for Ut på tur Lier  finner du i kalenderen til Lier Frivilligsentral

Deltakelse på DNTDs arrangementer/turer skjer på deltakerens eget ansvar. DNTD påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av uhell/skader som måtte inntreffe under avviklingen av disse arrangementene. Deltakerne oppfordres sterkt til å sørge for egen reise-/ -ulykkesforsikring.

Deltageren forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Den enkelte turdeltaker må selv vurdere om han/hun er fysisk og psykisk skikket til å delta på turen. Han/hun må sørge for å ha det utstyret som turen krever.

Turlederen har adgang til å nekte deltakelse dersom en person ikke oppfyller overforstående krav, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNTD. Deltager må selv bære omkostninger ved hjemreise.

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNTD ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.

Informasjon

Oppmøte:
kl 10 ved startstedet. Deltakere må komme seg til startsted på egenhånd, da samkjøring ikke kan tilbys pga smittevern.