Innlegg

Dette skulle vært avholdt onsdag 11 mars på Lier Kulturscene. Vi håper vi kan arrangere dette flotte arrangementet for dere ved en senere anledning! 

Lier er sammen med Eid og Flekkefjord nominert som finalist til å bli årets frivillighetskommune! Vinneren kåres på Frivillighetens dag 5. desember.