Tilgjengelighetserklæring

For oss er det viktig at alle har like muligheter til å bruke denne nettsiden. Vi følger derfor kravene spesifisert i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Tilgjengelighetserklæring for denne siden finner du her: Tilgjengelighetserklæring for lieropplevelser.no | uustatus

Vi skal:

 • Drifte et tilgjengelig nettsted.
 • Sørge for at nettsiden oppnår kravene i WCAG 2.0.
 • Sørge for at innholdet oppfyller de nye kravene i WCAG 2.1.
 • Vi skal gi tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold.
 • Vi skal lage innhold slik at det kan representeres på forskjellige måter uten å miste informasjon eller struktur.

Prinsippene våres:

 • Vi skal ha et klart og tydelig språk.
 • Brukeropplevelsen skal være sømløs og enkel å navigere i.
 • At vi hele tiden holder oss oppdatert på anbefaler i forhold til tilgjengelighet.
 • At vi oppfyller nåværende og fremtidige krav for tilgjengelighet.

Dette jobber vi med:

Å tilpasse universell utforming er en kontinuerlig prosess:

 • Vi retter opp i eksisterende WCAG feil.
 • Vi passer på at nytt innhold følger kravene til universell utforming.

Gi oss gjerne en tilbakemelding

Om du opplever at noe ikke fungerer optimalt, eller har manglende tilgjengelighet, si gjerne ifra.

Du kan kontakt oss på lier.bibliotek@lier.kommune.no