Paradisbakkene

Paradisbakkene

Paradisbakkene er en del av Kongevegen mellom Kongsberg og Christiania. Den første kjøreveg i Norge, anlagt i perioden 1624 – ca 1670.

Vegen har en lang og spennende historie, hele vegstrekningen er rik på kulturminner og historie.

Vegen har gjennomgått store forandringer opp gjennom historien – i dag er kun

en liten strekning, forbi Lier Bygdetun, bevart slik den opprinnelig ble bygget.

Paradisbakkene fra Fossvegen og opp til Furuvegen på Tranby er vernet som vegminne. Paradisbakkene ble regulert som spesialområdet/vegminne i 5 m bredde, i forbindelse med reguleringsplan for Lier Bygdetun. Paradisbakkene ble  fredet i 2009 som et unikt kulturminne.

Lier Bygdetun har adresse Paradisbakkene 29, og ligger ca midt i Paradisbakkene.