Paradisbakkene

Paradisbakkene

Paradisbakkene er en del av Kongevegen mellom Kongsberg og Christiania. Den første kjøreveg i Norge, anlagt i perioden 1624 – ca 1670. Navnets opprinnelse er usikker, men trolig er den mest sannsynlige forklaringen at det lå en gård nær Overn på 1600-tallet som het Paradis. Andre forklaringer kan være at navnet er gitt ut fra den vakre utsikten og frodige landskapet, eller har utspring i ordet parhestbakkene (det måtte to hester til for å dra lass opp bakkene).

Vegen har en lang og spennende historie, hele vegstrekningen er rik på kulturminner og historie.

Vegen har gjennomgått store forandringer opp gjennom historien – i dag er kun

en liten strekning, forbi Lier Bygdetun, bevart slik den opprinnelig ble bygget.

Paradisbakkene fra Fossvegen og opp til Furuvegen på Tranby er vernet som vegminne. Paradisbakkene ble regulert som spesialområdet/vegminne i 5 m bredde, i forbindelse med reguleringsplan for Lier Bygdetun. Paradisbakkene ble  fredet i 2009 som et unikt kulturminne.

Lier Bygdetun har adresse Paradisbakkene 29, og ligger ca midt i Paradisbakkene.