Paradisbakkene

Paradisbakkene

Paradisbakkene er en del av Kongeveien mellom Kongsberg og Christiania. Kongeveien var den første kjøreveg i Norge, anlagt i perioden 1624 til ca 1670.

Navnets opprinnelse er usikker, men trolig er den mest sannsynlige forklaringen at det lå en gård nær Overn på 1600-tallet som het Paradis. Andre forklaringer kan være at navnet er gitt ut fra den vakre utsikten og frodige landskapet, eller har utspring i ordet parhestbakkene (det måtte to hester til for å dra lass opp bakkene).

Veien har en lang og spennende historie og hele veistrekningen er rik på kulturminner. Den gamle Kongeveien var i bruk til 1865, da sto den nye hovedveien fra Frydenlund på Lierstranda til Tveten på Lierskogen ferdig.

Veien har gjennomgått store forandringer opp gjennom historien – i dag er kun en liten strekning forbi Lier Bygdetun bevart slik den opprinnelig ble bygget.

Paradisbakkene fra Fossveien og opp til Furuveien på Tranby er vernet som vegminne. Paradisbakkene ble regulert som spesialområde/vegminne i fem meters bredde i forbindelse med reguleringsplanen for Lier Bygdetun. Paradisbakkene ble fredet i 2009 som et unikt kulturminne.

Lier Bygdetun har adresse Paradisbakkene 29, og ligger ca midt i Paradisbakkene.